Umowy Cywilno-Prawne

Komunikat nr 1 Działu Spraw Osobowych UJ z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie: uszczegółowienia zasad obiegu dokumentów związanych z procesem zawierania umów cywilnoprawnych...

Komunikat nr 1 Działu Spraw Osobowych UJ z dnia 11 lutego 2016 roku

 

Zarządzenie nr 64 Rektora UJ z 26 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia 123 Rektora UJ z 30.12.2016

Zarządzenie

Zarządzenie nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy (nie dotyczy Collegium Medicum)

Zarządzenie