Umowy cywilno-prawne

Oświadczenie ZUS

Umowa zlecenia

Rachunek do umowy zlecenia

Umowa o dzieło

Oświadczenie dla celów podatkowych (50% koszty uzysku)

Rachunek do umowy o dzieło

Recenzja na stanowisko profesora

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym

Recenzja w przewodzie doktorskim

Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wniosek na zawarcie aneksu do umowy

Umowa o praktykę absolwencką

Kalkulacja wynagrodzenia do umowy ( dotyczy umów dydaktycznych)

Szkolenie BHP, Skierowanie na badania zleceniobiorcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rachunek bankowy