Statystyka i sprawozdawczość

Obowiązek przekazywania danych statystycznych przez uczelnie wyższe wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programów badań statystycznych statystyki publicznej.

W Uniwersytecie Jagiellońskim Dział Spraw Osobowych sporządza sprawozdania dla Głównego Urzędy Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Władz Uczelni oraz jednostek organizacyjnych uczelni, w zakresie danych dotyczących zatrudnienia pracowników i ich wynagradzania.

 

 

Więcej informacji dotyczących pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w "Sprawozdaniach Rocznych Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego" publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UJ: http://www.bip.uj.edu.pl/dokumenty/sprawozdanie.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 31.05.2016
Osoba publikująca: Witold Romański