Równe traktowanie w zatrudnieniu

Przez określenie "przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu" należy rozumieć - zgodnie z tytułem działu pierwszego, rozdziału IIa, nazwanego "Równe traktowanie w zatrudnieniu "- przepisy art.183a-183ek.p. Nadto równego traktowania dotyczy art. 9 § 4 art. 112,113,art. 18 § 3, art. 292,art. 94 pkt 2b k.p. oraz art. 33 Konstytucji.

Kodeks pracy pdf

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej