Projekty

Szczegółowy zakres obowiązków ze wskazaniem ilości godzin

Szczegółowy zakres obowiązków bez wskazania ilości godzin

Szczegółowy zakres obowiązków za zajęcia dydaktyczne płatne z projektu

Szczegółowy zakres obowiązków - zatrudnienie na etacie z projektu

Dodatkowe wynagrodzenie za udział w projekcie - do zarządzenia nr 22

Wniosek o zatrudnienie \ Przedłużenie zatrudnienia \ Zastępstwo

Wniosek o oddelegowanie

Wniosek o oddelegowanie wkład własny

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego

Wniosek o dodatek do wynagrodzenia z tytułu zadań projakościowych

Dodatek specjalny wg. kwoty zryczałtowanej

Dodatek specjalny wg. liczby przepracowanych godzin

Dodatek z tytułu zadań projakościowych

Oddelegowanie do realizacji projektu

Oddelegowanie do realizacji projektu wkład własny

Wynagrodzenie uzupełniające

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych

Karta czasu pracy

Oświadczenie

Zlecenie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń

Protokół odbioru dzieła/ wykonania zlecenia

Protokół z wyboru personelu projektu

Oświadczenie - prawa autorskie projekt