Sprawy kadrowo-płacowe

Wydziały

1. Wydział Prawa i Administracji 
kadry:
mgr Anna Szczęsny  
pok. nr 111   tel. wewn. 3273; (12) 663 32 73 
e-mail: anna.szczesny@uj.edu.pl
płace:
mgr Anna Mrożek 
pok. nr 124   tel wewn. 3294; (12) 663 32 94
e-mail: anna.mrozek@uj.edu.pl

 


2. Wydział Filozoficzny 
kadry:
Agnieszka Zwolan   
pok. nr 116   tel. wewn. 3219; (12) 663 32 19 
e-mail: agnieszka.zwolan@uj.edu.pl
płace:
mgr Joanna Smoleń 
pok. nr 119   tel wewn. 3226; (12) 663 32 26
e-mail: joanna.smolen@uj.edu.pl

 


3. Wydział Historyczny 
kadry:
Halina Majchrowska   
pok. nr 114   tel. wewn. 3212; (12) 663 32 12
e-mail: halina.majchrowska@uj.edu.pl
płace:
mgr Małgorzata Szafran   
pok. nr 112   tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15
e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl

 


4. Wydział Filologiczny 
kadry:
mgr Justyna Sikora  
pok. nr 123   tel wewn. 3217; (12) 663 32 17
e-mail: justyna.1.sikora@uj.edu.pl
płace:
mgr inż. Anna Zaporowska-Starzak    
pok. nr 124   tel. wewn. 3222; (12) 663 32 22 
e-mail: anna.zaporowska-starzak@uj.edu.pl

 


5. Wydział Polonistyki 
kadry:

mgr Maria Jania-Ochel    
pok. nr 124   tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Klisiewicz    
pok. nr 119   tel. wewn. 3221; (12) 663 32 21 
e-mail: monika.klisiewicz@uj.edu.pl


6. Wydział Matematyki i Informatyki 
kadry:
Halina Majchrowska   
pok. nr 114   tel. wewn. 3212; (12) 663 32 12
e-mail: halina.majchrowska@uj.edu.pl
płace:
Ewa Jurczyk  
pok. nr 115   tel. wewn. 3238; (12) 663 32 38 
e-mail: ewa.jurczyk@uj.edu.pl

7. Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 
kadry:
mgr Aneta Warjas  
pok. nr 111   tel. wewn. 3220; (12) 663 32 20 
e-mail: aneta.warjas@uj.edu.pl
płace:
mgr inż. Agnieszka Wiatr   
pok. nr 112   tel wewn. 3240; (12) 663 32 40 
e-mail: a.wiatr@uj.edu.pl

8. Wydział Chemii 
kadry:
mgr Elżbieta Bankowicz    
pok. nr 124   tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35 
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl
płace:
Beata Wojtaszek    
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39 
e-mail: beata.wojtaszek@uj.edu.pl

9. Wydział Biologii 
kadry:
mgr Agnieszka Dudek    
pok. nr 120   tel. wewn. 3224; (12) 663 32 24 
e-mail: agnieszka.2.dudek@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27 
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

 


10. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

kadry:
mgr Monika Szczypczyńska  
pok. nr 111, tel. wewn. 3214; (12) 663 32 14
e-mail: monika.szczypczynska@uj.edu.pl
płace:
Beata Wojtaszek    
pok. nr 115   tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39 
e-mail: beata.wojtaszek@uj.edu.pl
Agnieszka Ziółkowska-Wełna   
pok. nr 115   tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16 
e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@uj.edu.pl

 


11. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
kadry:
mgr Agnieszka Kalinowska;  
pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23  
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Klisiewicz   
pok. nr 119   tel. wewn. 3221; (12) 663 32 21 
e-mail: monika.klisiewicz@uj.edu.pl

 


12. Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii 
kadry:
mgr Barbara Ziąbka-Stefanov  
pok. nr 120, tel. wewn. 3213; (12) 663 32 13
e-mail: b.ziabka-stefanov@uj.edu.pl
płace:
mgr inż. Małgorzata Bąk  
pok. nr 119   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

 


13. Wydział Geografii i Geologii 
kadry:
mgr Barbara Ziąbka-Stefanov  
pok. nr 120, tel. wewn. 3213; (12) 663 32 13
e-mail: b.ziabka-stefanov@uj.edu.pl
płace:
mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27 
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

 


14. Jednostki poza - i międzywydziałowe oraz międzyuczelniane 

Archiwum, Jagiellońskie Centrum Językowe,
Ośrodek międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych i społecznych
Studium Pedagogiczne, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

kadry:
mgr Iwona Korcyl, pok. nr 111, tel. wewn. 3290; (12) 663 32 90, e-mail: iwona.korcyl@uj.edu.pl
 

płace:
mgr Małgorzata Szafran, pok. nr 112, tel. wewn. 3215; (12) 663 32 15, e-mail: malgorzata.szafran@uj.edu.pl


Biblioteka Jagiellońska
kadry:
mgr inż. Izabela Zając, pok. nr 114, tel. wewn. 3225; (12) 663 32 25, e-mail: i.zajac@uj.edu.pl


płace:
Agnieszka Ziółkowska-Wełna, pok. nr 115, tel. wewn. 3216; (12) 663 32 16, e-mail: agnieszka.ziolkowska-welna@adm.uj.edu.pl


Centrum Zdalnego Nauczania kadry:
mgr Iwona Korcyl, pok. nr 111, tel. wewn. 3290; (12) 663 32 90, e-mail: iwona.korcyl@uj.edu.pl


płace:
Ewa Jurczyk, pok. nr 115, tel. wewn. 3238; (12) 663 32 38, e-mail: ewa.jurczyk@uj.edu.pl


Muzeum UJ
kadry:
Iwona Korcyl, pok. nr 111, tel. wewn. 3290; (12) 663 32 90, e-mail: iwona.korcyl@uj.edu.pl

 

płace:
Beata Wojtaszek, spec., pok. nr 115, tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39, e-mail: beata.wojtaszek@uj.edu.pl

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
kadry:
Patrycja Sikora, pok. nr 111, tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31, e-mail: iwona.patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

 


15. Jednostki administracji ogólnouczelnianej 
kadry:

mgr Agnieszka Kalinowska, pok. nr 116, tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23, e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl
mgr Anna Szczesny, pok. nr 111, tel. wewn. 3273; (12) 663 32 73 e-mail: anna.szczesny@uj.edu.pl
mgr Barbara Ziąbka-Stefanov, pok. nr 120, tel. wewn. 3213; (12) 663 32 13, e-mail: b.ziabka-stefanov@uj.edu.pl
mgr inż. Dominika Turek, pok. nr 123, tel. wewn. 3218; (12) 663 32 18, e-mail: dominika.turek@uj.edu.pl
mgr Joanna Tokarczyk, pok. 114, tel. wewn. 3254 (12) 663 32 54 e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl
mgr Joanna Warchoł, pok. 114, tel. wewn. 3234 (12) 663 32 34 e-mail: j.warchol@uj.edu.pl

 

płace:

Ewa Jurczyk, pok. nr 115, tel. wewn. 3238; (12) 663 32 38, e-mail: ewa.jurczyk@uj.edu.pl
mgr inż. Agnieszka Wiatr, pok. nr 119, tel. wewn. 3240; (12) 663 32 40, e-mail: agnieszka.wiatr@uj.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Bąk, pok. nr 119, tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28, e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl
Beata Wojtaszek, pok. nr 115, tel. wewn. 3239; (12) 663 32 39, e-mail: beata.wojtaszek@uj.edu.pl