Pozostałe zadania działu


1.Odznaczenia państwowe i nagrody Rektora  

mgr Patrycja Sikora
pok. nr 111 tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31
e-mail:patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 113 tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl

2.Nagrody Ministra 

mgr Patrycja Sikora
pok. nr 111 tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31
e-mail:patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

3.Konkursy na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 

mgr Maria Jania-Ochel
pok. nr 124 tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

4.Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich 

mgr Patrycja Sikora
pok. nr 111 tel. wewn. 3231; (12) 663 32 31
e-mail:patrycja.1.sikora@uj.edu.pl

5. Planowanie i rozliczanie godzin dydaktycznych 

mgr Edyta Serwatka
pok. nr 118 tel. wewn. 3236; (12) 663 32 36
e-mail: edyta.zajac@uj.edu.pl

mgr inż. Monika Nowak
pok. nr 118 tel. wewn. 3237; (12) 663 32 37
e-mail: monika1.nowak@uj.edu.pl

mgr Monika Pawlus
pok. nr 118 tel. wewn. 3289; (12) 663 32 89
e-mail: monika.pawlus@uj.edu.pl

6. Emerytury, renty  

mgr inż. Izabela Zając
pok. nr 114 tel wewn. 3225; (12) 663 32 25
e-mail: i.zajac@uj.edu.pl

7. Umowy cywilno - prawne pracowników "obcych" 

mgr inż. Barbara Skwarek
pok. nr 2 tel. wewn. 3208; (12) 663 32 08
e-mail: barbara.skwarek@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Madejska
pok. nr 2 tel. wewn. 3211; (12) 663 32 11
e-mail: malgorzata.madejska@uj.edu.pl

mgr Justyna Maziarz
pok. nr 2 tel. wewn. 3209; (12) 663 32 09
e-mail: justyna maziarz@uj.edu.pl

lic. Marzena Chechelska
pok. nr 2 tel. wewn. 3210; (12) 663 32 10
e-mail: marzena.chechelska@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Mika
pok. nr 111 tel. wewn. 3274; (12) 663 32 74
e-mail: a.mika@uj.edu.pl

8. Sprawozdawczość GUS, MNiSW, analizy 

mgr Joanna Tokarczyk
pok. nr 114 tel. wewn. 3254; (12) 663 32 54
e-mail: joanna.tokarczyk@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 113 tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl

9. Sprawy ZUS 
mgr Tomasz Korta
pok. nr 117 tel. wewn. 3229; (12) 663 32 29
e-mail: tomasz.korta@uj.edu.pl

mgr inż. Sabina Dudek
pok. nr 117 tel. wewn. 3230; (12) 663 32 30
e-mail: sabina.dudek@uj.edu.pl

10. Grupowe ubezpieczenia pracownicze 


Oferta PZU:

Komunikat
Poradnik profilaktyki zdrowotnej.pdf
Rejestracja konta- mam już ubezpieczenie.pdf
ZAKRES ŚWIADCZEŃ.pdf
Oferta opisowa OPIEKA MEDYCZNA_UJ
OPIEKA MEDYCZNA - Telemedycyna.pdf
Poradnik profilaktyki zdrowotnej.pdf
Od 01 lipca 2020 roku świadczenia medyczne będą Państwo realizować w ramach sieci placówek PZU Zdrowie .pdf

mgr Elżbieta Bankowicz
pok. nr 124 tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35
e-mail: elzbieta.bankowicz@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kalinowska
pok. nr 116 tel. wewn. 3223; (12) 663 32 23
e-mail: agnieszka.kalinowska@uj.edu.pl

mgr Monika Celary   
pok. nr 112   tel. wewn. 3227; (12) 663 32 27 
e-mail: monika.celary@uj.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Bąk    
pok. nr 112   tel. wewn. 3228; (12) 663 32 28 
e-mail: malgorzata.bak@uj.edu.pl

11. POLON,PFRON oraz pomoc informatyczna 

Marcin Piechowicz
pok. nr 113 tel. wewn. 3232; (12) 663 32 32
e-mail: marcin.piechowicz@uj.edu.pl

Witold Romański
pok. nr 113 tel. wewn. 3233; (12) 663 32 33
e-mail: witold.romanski@uj.edu.pl