Kierownictwo

Kierownik

mgr Maria Jania - Ochel
pok. nr 124  tel. wewn. 1111; (12) 663 11 11
e-mail: maria.jania@uj.edu.pl

Z-ca Kierownika d/s kadrowych

mgr Elżbieta Bankowicz
pok. nr 124  tel. wewn. 3235; (12) 663 32 35
e-mail: elzbieta. bankowicz@uj.edu.pl

Z-ca Kierownika d/s płacowych

mgr Anna Mrożek
pok. nr 124  tel. wewn. 3294; (12) 663 32 94
e-mail: anna.mrozek@uj.edu.pl

Z-ca Kierownika d/s płacowych

mgr inż.  Anna Zaporowska - Starzak
pok. nr 124  tel. wewn. 3222; (12) 663 32 22
e-mail: anna.zaporowska-starzak@uj.edu.pl