Pensum dydaktyczne

Formularz - stawki obowiązujące do 30.09.2020

Formularz - stawki obowiązujące od 01.10.2020

Formularz - przeliczniki

Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe okresowe

Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe końcowe

Zlecenie wypłaty wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych

Druk korekty po semestrze

Potwierdzenie wykonania zajęć "PWZ"

Oświadczenie - pierwszy rok zatrudnienia

Rozliczenie w systemie dwumiesięcznym