Pensum dydaktyczne

Formularz - stawki

Formularz - przeliczniki

Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych

Zbiorczy plan zajęć dydaktycznych

Indywidualne rozliczenie zajęć dydaktycznych

Zbiorcze wykonanie zajęć dydaktycznych

Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe okresowe

Zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe końcowe

Zlecenie wypłaty wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne w ramach umów cywilnoprawnych

Druk korekty po semestrze

Potwierdzenie wykonania zajęć "PWZ"

Potwierdzenie wykonania zajęć "PWZ-OR" - rozliczenie w systemie dwumiesięcznym