Ordery, odznaczenia, nagrody

Załączniki do Komunikatu nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku.

Notatka do wniosków o nadanie orderu

Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

Wniosek o nadanie orderu, odznaczenia.

Wniosek o nadanie medalu za Długoletnią Służbę

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego