Ocena nauczycieli

Zarządzenie nr 55 Rektora UJ z 6 lipca 2016 roku

Instrukcja elektronicznego uzupełnienia formularza oceny

Przewodnik po ocenie nauczycieli akademickich