Ocena nauczycieli

Instrukcja elektronicznego uzupełnienia formularza oceny

Przewodnik po ocenie nauczycieli akademickich