Konkursy

Uwaga: z dniem 1 stycznia 2010 roku proszę o wprowadzanie do warunków kwalifikacyjnych w postępowaniu konkursowym na stanowiska, od stopnia doktora - wzwyż, dodatkowego punktu o treści:
"oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu."

Pismo w sprawie nowych wzorów ogłoszeń konkursowych z dnia 05.11.2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz dla ogłoszeniodawców

Konkurs na stanowisko asystenta

Plik pdf    Plik doc

 

Konkurs na stanowisko adiunkta

Plik pdf    Plik doc

 

Konkurs na stanowisko lektora

Konkurs na stanowisko instruktora

Konkurs na stanowisko wykładowcy

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy


 


 

Informacja o wyniku konkursu