Dokumenty dla pracodawcy

Zakresy czynności dla Nauczycieli akademickich

Umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wniosek w sprawie zawarcia umowy na zastępstwo

Zakres czynności i odpowiedzialności pracownika

Wzór listy obecności