Dokumenty dla kandydatów/pracowników

Ankieta Kandydata bez tytułu na Profesora nadzwyczajnego

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla pracownika

Oświadczenie o miejscu pracy

Oświadczenie o własności intelektualnej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o niewystępowaniu stosunku małżeństwa, pokrewieństwa... pomiędzy pracownikami pozostającymi w bezpośredniej podległości służbowej

Plik pdf   

Oświadczenie o występowaniu stosunku małżeństwa, pokrewieństwa... pomiędzy pracownikami pozostającymi w bezpośredniej podległości służbowej

Plik pdf   

Zgłoszenie dziecka / członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Plik 1 pdf   

Oświadczenie PIT-2

Plik pdf   

Oświadczenie o identyfikatorze podatkowym

Plik pdf   

Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rachunek bankowy

Instrukcja weryfikacji podpisu elektronicznego

Plik pdf   

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

Plik pdf   

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowowczym

Plik pdf   

Załaczniki do procedury antymobbingowej w UJ