Dodatkowe zatrudnienie

Oświadczenie o nie pełnieniu funkcji

Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie

Zawiadomienie nauczyciela akademickiego o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia

Oświadczenie nauczyciela akademickiego o prowadzeniu działalności gospodarczej