Dodatkowe wynagrodzenie

Zlecenie wypłaty za rekrutację, recenzję, promotorstwo

Zlecenie wypłaty za godziny nadliczbowe, nocne, II zmianę