Regulaminy

Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin zatrudnienia i wynagradzania z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasady komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim.