Stan zatrudnienia w UJ - S-12

  • Stan na dzień 31.12.2017 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego (bez CM):

 

- Nauczyciele akademiccy (łącznie z cudzoziemcami)

Stanowisko

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

ogółem

w tym kobiety

z liczby ogółem zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy

ogółem

w tym kobiety

0

1

2

3

4

5

Ogółem (wiersze 02+03+07+09+11+13+15+16+17+18+19)

01

2 669

1 267

2 652

124,5

66,7

Profesor

zwyczajny

02

197

51

195

10,8

1,5

nadzwyczajny (wiersze 04+05+06)

03

278

85

272

5,8

2,5

z tego

z tytułem profesora

04

178

53

172

4,3

1,8

ze stopniem doktora habilitowanego

05

96

32

96

1,5

0,7

ze stopniem doktora

06

4

0

4

0,0

0,0

wizytujący

07

1

0

0

0,0

0,0

w tym ze stopniem doktora

08

1

0

0

0,0

0,0

Docent

09

1

0

1

0,0

0,0

w tym ze stopniem

10

1

0

1

0,0

0,0

doktora habilitowanego

Adiunkt

11

1 404

657

1 397

18,9

11,3

w tym ze stopniem

12

613

258

610

5,8

2,5

doktora habilitowanego

Asystent

13

412

225

411

50,1

29,6

w tym ze stopniem doktora

14

347

194

346

29,7

19,2

Starszy wykładowca

15

237

145

237

17,1

7,8

Wykładowca

16

61

45

61

4,7

2,3

Lektor

17

52

41

52

15,1

11,7

Instruktor

18

9

4

9

2,0

0,0

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej

19

17

14

17

0,0

0,0- Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Grupa stanowisk

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

ogółem

w tym kobiety

ogółem

w tym kobiety

0

1

2

3

4

Ogółem (wiersze 2 do 4)

01

2 550

1 660

109,7

67,3

Naukowo-techniczni

02

118

58

5,2

1,5

Pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej (bez uwzględnionych w dziale 9)

03

404

298

17,4

12,6

Pozostali

04

2 028

1 304

87,1

53,2

w tym

inżynieryjno-techniczni

05

396

188

29,1

15,9

ekonomiczni, administracyjni oraz obsługi

06

1 632

1 116

58,0

37,3

 

Więcej informacji dotyczących stanu zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się na stronie: http://www.bip.uj.edu.pl/uniwersytet/liczby

Data opublikowania: 31.05.2016
Osoba publikująca: Witold Romański