Pracujący wg terminologii Głównego Urzędu Statystycznego.

Stan zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim (bez Collegium Medicum) z wyłączeniem osób korzystających nieprzerwanie z urlopów bezpłatnych i wychowawczych w wymiarze powyżej 3 miesięcy, tj. pracujący wg terminologii GUS.

Stanowisko

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

0

1

2

3

4

5

Profesor zwyczajny

204

211

203

212

218

Profesor nadzwyczajny z tytułem

190

193

199

198

186

Profesor nadzwyczajny bez tytułu

147

133

106

95

101

Profesor wizytujący

1

1

1

1

1

Docent

1

1

1

1

1

Adiunkt z habilitacją

436

497

533

586

613

Adiunkt

838

813

817

807

810

Starszy wykładowca z dr

171

162

159

173

175

Starszy wykładowca

87

86

87

91

95

Wykładowca z dr

12

11

16

13

10

Wykładowca

81

83

79

67

59

Instruktor

7

4

7

9

13

Asystent z dr

309

299

335

350

393

Asystent

106

118

123

123

117

Lektor

70

67

68

85

86

Bibliotekarz dyplomowany, kustosz

21

20

18

17

17

Razem

2 681

2 699

2 752

2 828

2 895

           

Grupa pracowników

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

0

1

2

3

4

5

Naukowo-techniczni

133

124

119

119

128

Inżynieryjno-techniczni

383

421

426

414

447

Służba biblioteczna

411

410

400

414

427

Administracji

1 050

1 075

1 027

1 044

1 113

Pozostali

552

593

607

607

608

Razem

2 529

2 623

2 579

2 598

2 723

Data opublikowania: 08.05.2018
Osoba publikująca: Witold Romański